SERVICE

I tillegg til overhaling av hydrauliske enheter, designer
og produserer selskapet selv hydrauliske anlegg. Dette gjelder både for on- og offshore.

Nevne operasjoner krever også:

  • Rensing av hydraulikksystemer og rør
  • Trykktesting av rør og systemer

-

Ekke Hydraulics AS har fullt utstyrte servicebiler til rådighet for våre kunder 24 timer
i døgnet.

Med vår tekniske kompetanse
er selskapet i stand til å diagnostisere og løse alle hydrauliske problem på kundens vilkår på deres arbeidsplass, eller på vårt eget verksted.

Ekke Hydraulics AS er i stand til å selv bygge rustfrie konstruksjoner og moduler, men også arbeide i henhold til avtalt modell for så å teste og levere det ferdige produktet.

All rights reserved
Designed and povered by: PADO